Браншовия стандарт за лютеница и какво трябва да знаем за него?


Браншовия стандарт за лютеница и какво трябва да знаем за него_.png

►Браншови стандарт за лютеницата

Браншовия стандарт за лютеницата се приема през 2011 година от Сьюза на преработвателите на плодове и зеленчуци и е одобрен от Агенцията по храните. Той не позволява в производството на лютеница да се използват консерванти или тиквено пюре. Стандартът гарантира, че лютеницата е изработена изцяло от естествени продукти, без вредни за здравето ни добавки. Задължително условие е и топлинната обработка.

►Разликата с Български държавен стандарт

За разлика от Българския държавен стандарт, Браншовия стандарт е изготвен не от държавата, а от Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци. Фирмите, които произвеждат лютеница по стандарт биват периодично проверявани от Агенцията по храните за качеството на продуктите.

В самото начало 8 български производители заявяват, че ще произвеждат лютеница по стандарт. Към днешна дата едва половината от тях произвеждат лютеницата си по Браншови стандарт.

►Как да разпознаем лютеницата по Браншови стандарт в магазина?

Всяка лютеница, която се произвежда по Браншови стандарт е обозначена с официалното лого на Стандарта.
Четете внимателно етикетите и подбирайте храната за вашата трапеза!


„Олинеза“ предлага на пазара традиционна, домашна, семейна, люта, деликатесна и бабина лютеница, които се произвеждат съгласно изискванията на Браншови стандарт.