Кариера в Олинеза: Инспектор,охрана на труда,пожарна безопастност,здраве и безопастност при работа


Продукт.jpg

"Олинеза Премиум” е една от най-бързо разрастващите се компании в България. От създаването си  до днес компанията отстоява фирмените си ценности, принципи и предлага гарантирано качество и многообразие. "Олинеза Премиум" произвежда екологично чисти продукти, съобразени с изискванията за природосъобразно хранене. С марка "Олинеза" се произвеждат към настоящия момент: ситно и едросмляни лютеници, различни видове майонези и емулгирани сосове, кетчупи, конфитюри, различни видове консервирани хранителни продукти, горчици, майонезни и млечни салати.


Задължения и отговорности на длъжността:

 

- Организира контрола и инспекцията на съдове под високо налягане

- Организира контрола и инспекциятана газопреносните мрежи и уреди и съдове работещи с природна газ

- Организира контрола,инспекцията и спазването  и спазването на правилата за пожарна безопастност на предприятието

- Организира цялостната дейност във фирмата, свързана с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ 
- Осъществява от името на работодателя процеса на изготвяне и последващо актуализиране на оценката на риска по работни места.
- Осъществява процеса за провеждане на задължителните медицински прегледи.
- Осъществява контрол по спазване и правилното прилагане на нормативните и корпоративни изисквания по отношение на ЗБУТ.
- Изготвя годишни доклади, отчети, справки и др., които се изискват от издадените разрешителни, контролните органи и нормативната уредба.
- Осъществява контакти с всички контролни органи и организации по дейностите, свързани с безопасност на труда, противопожарна и аварийна безопасност и им оказва съдействие при проверки.
- Организира разработването и внедряването на охранителна техника, защитни устройства и други средства за техническа безопасност и програми по безопасност на труда.

- Контролира наличието, изправността и използването на индивидуални защитни средства и работно облекло.

- Участва в разследване на причините за допуснати аварии, запалвания и взривявания;

- Участва при разследване на причините за травми и трудови злополуки, професионални заболявания, както и в разработване на мероприятия за предотвратяването им.

- Изисква спазването на Наредбите за закрила труда на младежи, трудоустроени, инвалиди и майки с деца.

- Провежда обучения по безопасност на труда. 
- Изпълнява и други конкретно възложени задачи

 


Изисквания:

 

- Високи професионални познания в областта на здравето и безопасността на работещите
- С висше техническо образование

- Професионален опит: минимум 1 година  трудов стаж по специалността.

- Точни и бързи реакции в критични ситуации

- Толерантност и внимание при работа с хора

- Добри познания и умения за работа с продуктите на MS Office

- Шофьорска книжка кат.”В”Фирмата предлага:


- Работа в екип от професионалисти.
- Трудов договор, съгласно действащото законодателство;

- Добро възнаграждение.

- Месечни купони за хранителни продукти.
- Служебен телефон и при нужда ползване на служебен автомобил в рамките на работния ден
- Периодични обучения
- Осигурен транспорт София – Костинброд – София

 

 

Адрес:обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд - 2230, ул. „София” №9

Телефон за контакт: 0721/ 68 202
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, ще очакваме Вашата подробна автобиография на : natali.mihailova@olinezza.com . Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, които предоставяте са лични и подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
„ Олинеза Премиум ” ООД се задължава да ги съхранява и използва единствено и само за целите на настоящата работа.